Risebergaskolan

Denna webbplats är av pedagogisk och informativ karaktär och är till för våra elever och vårdnadshavare. Vår officiella information finns på Malmö stads hemsida.

Skolans primära kanal mot vårdnadshavare och elever är via infomentor. Har du ingen konto där kontakta Risebergaskolans skoladministratör på 040-34 66 12

Välkommen till Risebergaskolans pedagogiska hemsida

Risebergaskolan är en kommunal skola med cirka 380 elever. På skolan finns totalt 13 klasser, fördelade på förskoleklass, årskurs 1–6 och fritidshem. Skolan ligger i ett stort villaområde, med tillgång till nybyggd skolgård, bollplan och lekplats.